Wakacje

Prowadzimy letnie, dwutygodniowe turnusy wypoczynkowe dla dzieci i młodzieży.

  • Dajemy im możliwość rozwijania wrażliwości estetycznej, indywidualnych zdolności twórczych i wyobraźni
  • Pobudzamy zainteresowania naturą, jej różnorodnością i pięknem
  • Staramy się kształtować postawy szacunku do zwierząt i przyrody oraz uczymy odpowiedzialności za jej stan
  • Uczymy współdziałania i współtworzenia w grupie